Fatura / Evrak Basımı

Fatura, satıcı tarafın alıcı tarafa bir mal ya da hizmet sattığını gösteren yasal olarak zorunlu bir belgedir. Fatura basma işlemi dikkat ve özen isteyen bir iştir. Resmi bir evrak olan faturalar, ancak Maliye Bakanlığı tarafından belirli kriterleri karşılayan matbaalarca basılabilir. 1992 yılından bugüne kartvizit, davetiye, broşür gibi farklı alanlarda sizlere hizmet veren İkiel Reklam, sahip olduğu tecrübe ile fatura basımı ve anlaşmalı matbaa işleri konusunda da yanınızda. Üsküdar Matbaa adı altında verdiğimiz fatura basımı hizmetinin yanısıra fatura yerine geçen belgeler olan perakende satış belgesi, müstahsil makbuzu ve gider pusulalarınızı da düzenlemekteyiz. Ayrıca sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, serbest meslek makbuzu, tahsilat makbuzu, tediye makbuzu, avans makbuzu, oteller için günlük müşteri listesi, reçete, adisyon, yolcu taşıma bileti bastırma konusunda da bizimle çalışabilirsiniz.

Fatura basımı konusunda hizmet alan taraf olarak bilmeniz gereken bazı noktalar bulunmaktadır:

 • Fatura bir asıl ve bir örnek olarak düzenlenmektedir. İrsaliyeli faturalarda ise fatura baskısı 3 nüshadan oluşmaktadır. Birinci nüsha müşteriye vermek, ikinci nüsha muhasebe fişinin altına koymak ve üçüncü nüsha da fatura dosyasını oluşturmak içindir. Üç nüshayı farklı renkte bastırmanız karışıklıkları önleyecektir.
 • Faturanın fotokopileri geçersizdir, fatura mutlaka orijinal olmalıdır. Aslı kaybolmuş bir faturanın nüshalarından fotokopi alınarak aslı gibi olduğuna dair kaşe bastırılmalı ve yetkililerce imzalanmalıdır.
 • Faturalar Vergi Kanunu gereğince Türkçe olarak düzenlenmektedir, bir istisna olarak yurt dışına kesilecek faturalarda açıklama kısmına müşterinin dilinde bir açıklama yazılabilmektedir.
 • Mal veya hizmet satışını takiben 7 gün içerisinde fatura kestirilmelidir.
 • Fatura basımı yaptırmadan önce mali müşaviriniz faturada yer alan bilgilere onay vermelidir.
 • Fatura resmi bir belge olduğu için faturalarınızda çok fazla renk kullanılmasını önermiyoruz.

Fatura Basımı İçin Gerekli Belgeler

Fatura basımı için gerekli belgeler, şahıs şirketi ve limited şirket arasında farklılık göstermektedir.

Şahıs şirketleri için fatura basımında gereken belgeler:

 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Vergi levhası kayıt belgeleri
 • Son aya ait KDV/muhtasar tahakkuk fişi
 • Şirket yeni açılmış ise yoklama tutanağı

Limited şirketler için fatura basımında gereken belgeler:

 • İmza yetkilisi nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Vergi levhası kayıt belgeleri
 • Son aya ait KDV/muhtasar tahakkuk fişi
 • Ticaret sicil gazetesi
 • İmza sirküleri

Faturanın üzerinde yer alması gereken bilgiler:

 • Faturanın düzenlenme tarihi
 • Faturanın seri ve sıra numarası
 • Faturayı düzenleyenin adı, ünvanı, adresi
 • Faturayı düzenleyenin bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numarası
 • Müşterinin adı, ünvanı, adresi
 • Müşterinin (varsa) bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numarası
 • Satılan malın ya da hizmetin miktarı ve fiyatı
 • Satılan malın ya da hizmetin teslim tarihi ve irsaliye numarası

Bize bastırdığınız faturalar:

 • Vergi Usul Kanununa uygun olacaktır.
 • İsteğe bağlı olarak logonuzu içerecektir.

Firmamız İstanbul ile anlaşmalıdır. Fatura basımı hizmetimiz için bilgi edinmek ve fiyat almak istiyorsanız +90 216 310 21 09  ya da ikielreklam@gmail.com adreslerinden bize ulaşabilirsiniz.

Maliye ile Anlaşmalı Matbu Evrak çeşitleri;

 • Fatura
 • İrsaliyeli Fatura
 • Sevk İrsaliyesi
 • Serbest Meslek Makbuzu
 • Gider Pusulası
 • Özel Faturalar
 • Perakende Satış Fişi
 • Adisyon
 • Yolcu Taşıma Bileti
 • Taşıma İrsaliyesi
 • Günlük Müşteri Listesi(Oteller için)
 • Reçete
 • Tahsilat Makbuzu
 • Tediye Makbuzu
 • Avans Makbuzu

Resmi Evrak Basımında İstenilen Evraklar;

 1.  Vergi Levhası
 2. İmza Sirküleri(Şirketlerde)
 3. İmza Yetkisi Olan Şahsın Kimlik Fotokopisi
 4. En Son Aya Ait KDV Tahakkuku
 5. Son ayın KDV Tahakkuku

Fatura Fiyat Listesi

Firmamız İstanbul çapında tüm anlaşmalı işleri basmaya yetkilidir. İstanbul dışı Anlaşmalı işler sadece bağlı bulundukları şehirlerdeki Anlaşmalı Matbaa’larda resmi evrak basımı yaptırabilir.

+90 216 310 21 09 ya da ikielreklam@gmail.com adresinden detaylı bilgi edinip bizlere ulaşabilirsiniz.

Fatura Basımında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Fatura, vergi şartları kanunun da belirtildiği biçimde şartlarına uygun olması gerekiyor. Faturalarda sıra numarası ile kolay takip edilebilmesi gerekiyor. Faturanın en az bir asıl bir de örnek olacak şekilde düzenlenmesi gerekiyor. İrsaliyeli faturalarında ise en az üç nüsha olacak şekilde düzenleniyor. Bastırdığınız çok nüsha muhasebe fişinin altına konulmalı, başka nüsha ise sıra numarası ile ayrıca muhafaza edilmesi gerekiyor.

Kullanılacak olana faturalar notere tasdik ettirilmiş ya da anlaşmalı matbaalara fatura basımı yaptırılmak suretiyle temin ediliyor. Fatura düzenleme işleminde yanlış ve eksik verilen bilgilerden işlemi yapan kurum sorumlu tutuluyor. Fatura düzenleyenin talep etmesi durumunda müşterilerin, kimlik bilgisi ve vergi dairesi hesap numarasını gösteren belgeyi ibraz etmek mecburiyetinde kalıyor. Fakat nihai tüketiciye satılan mallar ya da oluşturulan işler amacıyla düzenleniyor.

Faturada Bulunması Gerekenler Nelerdir?

Fatura gösterme zorunluluğu, fatura oluşturma tarihi, seri ve sıra numaraları, maliye bakanlığı tarafınca ibaresi ya da noter tasdik mühür zorunluluğu, faturayı düzenleyen kişinin adı, varsa ticaret kuruluşun unvanı, iş adres bilgisi, bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numara bilgisi, malın ve hizmetin çeşidi, adedi, birim fiyatı ve miktarı, satılan malların teslim edildiği tarihi, irsaliye seri numarası, kaşe ve imzanın bulunması gerekiyor.

Fatura Düzenleme Zorunluluğu Var Mı?

Fatura da malın teslimi ve hizmetin gerçekleştiği tarihten itibaren en az 7 gün içerisinde düzenleniyor. Bu zamanda düzenlenmeyen faturalar da hiç düzenlenmemiş gibi sayılıyor ve ay sonlarına denk gelen satışlar içinde en geç ayın son gününe rast gelen günde faturanın düzenlenmesi gerekiyor. Sonraki aya geçiş işlemi yapılamaz. Satışların toptan ya da perakende yapılması halinde fatura düzenlemesinde şart olan bir unsurdur. Eğer satış tüketici ile değil, malı satacak olan bir kurum ile yapıldıysa bu ticaret toptan bir ticaret olarak değerleniyor.

Fatura Yerine Geçen Belgeler Nelerdir?

Fatura düzenlenme sırasında bazı alım ve satım konusunda hizmet işleri için mükellef kişilerin kayıtlarını fatura yerine geçiyor. Fatura yerine geçen belgeler ise şunlar; perakende satış belgesi, gider pusulaları ve müstahsil makbuzu olarak sınırlandırılıyor.