Günümüzde Matbaa

Matbaa yazılı ürünlerin çoğaltılıp başka yerlere ulaşmasına en büyük yardımı yapmıştır. Örneğin bir edebi eser yada bilimsel bir çalışma üretildiği alanda kalmayıp matbaa sayesinde daha geniş kitlelere ulaşabilmiştir. Bu nedenle matbaaya verilmesi gereken önem zaman içinde daha iyi anlaşılmıştır. Özellikle dijital teknoloji alanında yaşanan gelişmeler beraberinde matbaanında teknolojik anlamda gelişmesini sağlamıştır.

Yazının Devamı: http://www.renklinot.com/soru-cevap-2/gunumuzde-matbaanin-durumu-nasildir.html#ixzz3bl0oAfLL
Anasayfa: RenkliWEB