matbaa hangi padişah döneminde geldi

III. Selim Dönemi Islahatları (1789 – 1807) :

Osmanlı padişahları arasında en yenilikçi padişahlardandır. o güne kadarki en köklü ıslahatları yapmıştır. III. Selim ıslahatlarına Nizam-ı Cedid (yeni düzen) adı verilir. bu isim Avrupa tarzında kurduğu orduya da verilmiştir. III. Selim ıslahatlarını şöyle sıralayabiliriz:

-Nizam-ı Cedid adında Avrupa tarzı okul açılmış, bu ordunun ihtiyaçlarını karşılamak adına İrad-ı Cedit adlı hazine kurulmuştur.

-Ordunun eğitimi için Levent ve Selimiye kışlaları yapıldı ve Fransa’dan subaylar getirildi.

-Matbaa-i Amire adında ilk devlet matbaası kuruldu

-Lale Devrinde Avrupa’ya geçici elçilerin gönderilmesinin ardından Avrupa’da daimi elçilikler açıldı.

-kara ve deniz mühendishaneleri geliştirildi ve Mühendishane-i Berr-i Humayun ve Mühendishane-i Bahr-i Humayun adı verildi.

-yerli malı kullanımına önem verildi.